Viet Nam Affiliate

      Geen reacties op Viet Nam Affiliate

Description

Việt Nam affiliate tools là công cụ cho phép bạn chuyển đổi các link trên post của bạn thành link affiliate hỗ trợ tracking chi tiết, đầy đủ.

Tính năng

Việt Nam Affiliate hỗ trợ các bạn làm affiliate có thể dễ dàng chuyển đổi link trên site thành link affiliate, thích nghi với tất cả các network hiện nay. Với các tính năng sau:

 1. Chuyển đổi link thường thành link affiliate.
 2. Thống kê số lượng click vào link affiliate từ bài viết nào?, địa chỉ IP là gì?, lúc nào?,…
 3. Hỗ trợ nhảy tab mới nếu cần.
 4. Hỗ trợ chuyển link về nofolow.
 5. Cho phép bạn tự xác định link chuyển đổi một cách dễ dàng nhất.

Screenshots

 1. Giao diện cài đặt

  Giao diện cài đặt

 2. Giao diện thống kê

  Giao diện thống kê

 3. Test click link shopee

  Test click link shopee

 4. Đường đi của link test

  Đường đi của link test

Installation

Sau khi cài đặt từ WordPress Plugins
Bạn vào mục Settings = Viet Nam affiliate để tiến hành điền mã affiliate ID và deeplink của nhà cung cấp.
Dưới đây là một số ví dụ với một số nhà cung cấp ở Việt Nam, còn các nhà cung cấp khác các bạn làm tương tự nhé! 😀

 • Với Accesstrade: Affiliate ID của bạn là dãy số phía sau /deep_link/
  VD: https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4348612944657433074 thì affiliateID của bạn là 4348612944657433074

 • Với Masoffer: Affiliate ID của bạn là dãy kí tự sau https://go.masoffer.net/v1/
  VD: https://go.masoffer.net/v1/U2DZYPePtib_erTxiw9bGLvh_4fbjJydfhPv9YUWLFM?url=https%3A%2F%2Fshopee.vn thì affiliate của bạn là U2DZYPePtib_erTxiw9bGLvh_4fbjJydfhPv9YUWLFM

 • Với Adpia: Affiliate ID của bạn là dãy kí tự sau https://adpia.vn/api/v1/deeplink/?a=
  VD: https://adpia.vn/api/v1/deeplink/?a=A100002861url=https://shopee.vn thì affiliate của bạn là A100002861

Changelog

1.0.0 Init first version